Ministerie VWS voorlichtingsfilm

Opdracht

Het VMS veiligheidsprogramma 'Voorkom schade, werk veilig’ droeg bij aan een enorme verbetering van de patiëntveiligheid binnen de Nederlandse ziekenhuizen. Dit is een programma dat door de veldpartijen NVZ, NFU, FMS, V&VN en in samenwerking met het ministerie van VWS in het leven is geroepen. Hoe heeft dit grootschalige programma kunnen leiden tot een enorme verbetering van de patiëntveiligheid binnen de Nederlandse zorg? Aan Medical Media House de vraag om een internationale film te maken over de achtergrond van deze unieke samenwerking in de geschiedenis van de Nederlandse ziekenhuiszorg.

Aanpak

Research naar het onderwerp en voorgesprekken met de diverse partijen vormden de basis van ons filmscript. Dat script maakte duidelijk wie wat zou gaan vertellen over zijn rol binnen dit programma. Deze film kijkt samen met de vier veldpartijen en de minister van VWS (Edith Schippers) terug op de unieke en jarenlange samenwerking om te komen tot één veiligheidsmanagementsysteem en patiëntveilige zorg.

 

Resultaat

De film heeft een hoog 'Proud to be Dutch' gehalte. Ambtenaren van het ministerie van VWS laten de film met regelmaat zien aan hun buitenlandse collega's. Op deze manier geven ze inzicht in de unieke samenwerking en het resultaat ervan.

Overzicht projecten